Image

Wat is BeingSmart?

Met de BeingSmart gebruikersvereniging willen we SmartDocuments gebruikers samenbrengen, zodat er een dialoog kan plaatsvinden zowel tussen de SmartDocuments gebruikers onderling, als tussen de gebruikersvereniging en SmartDocuments. De vereniging ondersteunt dit met dit forum maar ook door bijeenkomsten te organiseren.

Wat is BeingSmart?

Image

Met de BeingSmart gebruikersvereniging willen we SmartDocuments gebruikers samenbrengen, zodat er een dialoog kan plaatsvinden zowel tussen de SmartDocuments gebruikers onderling, als tussen de gebruikersvereniging en SmartDocuments. De vereniging ondersteunt dit met dit forum maar ook door bijeenkomsten te organiseren.

Forum, productinformatie & handleidingen

Op het forum kunnen leden met elkaar in contact komen. We willen een platform bieden voor kennisuitwisseling en onderlinge hulp voor en door de leden.

Verder vind je hier ook Handleidingen, Releasenotes en andere documentatie.

Het bestuur

Image

Heleen van Dokkumburg

voorzitter

Image

Karin Kroeze-Ameloh

vice-voorzitter

Image

Inge Meuleman

secretaris

Image

Sjef Haan

penningmeester

Image

Robert Loppersum

bestuurslid

SmartMember worden?

BeingSmart fungeert als spreekbuis voor wensen van de leden richting SmartDocuments. BeingSmart geeft, namens de leden, adviezen om de toepasbaarheid van SmartDocuments te optimaliseren. Wij doen dit door mede richting te geven aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en functionaliteiten van de SmartDocuments-software. Jaarlijks wordt een bijeenkomst (ALV) georganiseerd waar de leden elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

Neem contact met ons op

  Voornaam

  Tussenvoegsel(s)

  Achternaam

  Organisatie

  E-mailadres

  Bericht