Gebruikersgroep


Welkom bij BeingSmart.nl, de SmartDocuments gebruikersgroep

Met de BeingSmart gebruikersvereniging willen we SmartDocuments gebruikers samenbrengen, zodat er een dialoog kan plaatsvinden zowel tussen de SmartDocuments gebruikers onderling, als tussen de gebruikersvereniging en SmartDocuments. De vereniging ondersteunt dit met dit forum maar ook door bijeenkomsten te organiseren.

Wat willen we bereiken?

Hoe gaan we dit doen?

Hoe word ik lid?

Per organisatie kunnen twee personen lid worden van de gebruikersverening.

Ben je nog geen lid, registreer je dan hier.

Verdere informatie

Hier vind je meer informatie over de statuten en het huishoudelijk regelement.